Projecten

Deze pagina toont projecten waaraan ik in de afgelopen jaren heb gewerkt bij een bedrijf of op eigen houtje.

Fransiscushof Zuid
2022
Vanuit idverde Advies heb ik samen met een ervaren collega het offertetraject getrokken voor het project Fransiscushof Zuid in Raalte. Door in meerdere offertegesprekken de opgave uit te diepen hebben we samen met de gemeente de opdracht breder en integraler kunnen maken dan in eerste instantie de uitvraag was.
Kavelvergroting in een Middeleeuws landschap
2022
Voor een melkveebedrijf in het westen van Nederland heb ik bij idverde Advies een studie gedaan naar mogelijkheden voor kavelvergrotingen in een Middeleeuws landschap. Doel was om het melkveebedrijf te steunen in hun gesprek met de gemeente hierover.
Anders gaan we natuur maken
2021
Inzending voor een ontwerpprijsvraag, uitgeschreven door ARK in samenwerking met Stichting Probos, drinkwaterbedrijf Brabantwater en waterschap De Dommel. De vraag was om een ontwerp te maken voor een akker (De Hooge Beek) die omgevormd moet worden tot een leembos.
Openbaar toilet Korte Voorhout
2021
Snel onderzoek op schetsontwerp niveau naar de inpassing van een openbaar toilet aan de Korte Voorhout in Den Haag.
Vogelwijk/Raadsherenbuurt schetsontwerp
2020
Vanwege een rioolvervanging in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt van Leiden wordt ook de openbare ruimte heringericht. Met het schetsontwerp wordt een eerste richting gegeven aan de plannen voor de openbare ruimte in de wijken.
LBSP DRORI voorlopig ontwerp
2020
Na uitgebreider onderzoek tijdens het verder uitwerken van het project Leiden Bio Science Park Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur (LBSP DRORI) is het schetsontwerp opgewerkt naar een voorlopig ontwerp.
Landbouw inclusief
2019
In 2019 werd er weer een Eo Wijers Prijsvraag georganiseerd. Met het team van Niek Roozen BV heb ik samen gekeken naar oplossingen voor het Twentse landschap.
Beeldmerk LBSP DRORI
2019
De projectleider van het Leiden Bio Science Park (LBSP) project Duurzame Inrichting Openbare Ruimte en Infrastructuur (DRORI) heeft mij gevraagd om een beeldmerk voor zijn project te maken wat hijzelf en de wethouder kan gebruiken bij publicaties op sociale media.
LBSP DRORI schetsontwerp
2019
Een intensief proces om tot een schetsontwerp te komen voor de openbare ruimte van het Leiden Bio Science Park in Leiden. Ik heb hier het ontwerpproces getrokken als ontwerper openbare ruimte, gedetacheerd bij gemeente Leiden.
Flemingstraat fase 3
2014
Project waarbij ik voor het eerst het ontwerpproces trok en met voor het eerst participatie.
Grow your own playground!
2011
Samen met Xiaoyu Xu meegedaan aan een ontwerp prijsvraag voor een speeltuin in Israël.
The road in the landscape
2010
Afstudeerproject voor de opleiding landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit.
Reliëf in het IJmeer
2006
De Eo Wijers prijsvraag van 2006 als afstudeerproject voor de opleiding Verkeerskunde met specialisatie Stedenbouw aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Back to Top