Locatie van het projectgebied (bron: Google Earth)

Tot stand komen van de offerte
De gemeente Raalte heeft idverde Advies gevraagd om een ontwerp te maken voor het groen in de nog te bouwen wijk Fransiscushof Zuid. Omdat dit één van mijn eerste grote offertetrajecten was heb ik dit samen met een ervaren collega opgepakt.
We hebben eerst een verkennend gesprek gehad met de gemeente over wat zij dachten dat de opdracht zou moeten zijn en om te kijken welke speelruimte er nog was. Daar bleek meer ruimte te zijn dan wij in eerste instantie dachten. Als tweede stap hebben we met het team van landschapsontwerpers een brainstorm gehad over de kansen en risico's die we zagen en wat onze (idverde's) toegevoegde waarde kon zijn.
In de vervolggesprekken die er met de gemeente zijn geweest zagen we samen met de gemeente de kans en noodzaak voor een integrale aanpak. Daardoor ontstonden aanvullende vragen. Er was voor ons een mogelijkheid om meerwaarde te leveren met de kennis die idverde in huis heeft op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De gemeente gaf ons de ruimte om dit in het project te implementeren.
Dit hebben we uitgewerkt in een offerte die succesvol opdracht is geworden.
Doorlopen van het ontwerpproces
Binnen het project waren verschillende interne disciplines van idverde aangehaakt: Een landschapsarchitect voor het uitbreiden van de visie; landschapsontwerpers voor het uitwerken de visie op het landschap en het ontwerp; beplantingsdeskundigen voor de uitwerking van de visie op beplanting, de sortimentkeuze en het beplantingsplan; een speelontwerper voor het uitwerken van de visie op spelen en het ontwerp van de speelplaatsen; een ecoloog voor het uitwerken van de visie op biodiversiteit en het advies voor het ontwerp hierover; een hydroloog voor het uitwerken van de visie op klimaatadaptatie en het advies voor het ontwerp hierover.
De collega en ik zorgden voor de aansturing van het ontwerpproces. Zij meer op de inhoud en de compleetheid van de op te leveren documenten en het primaire contact met de gemeente, ik meer op de financiën, interne administratie, deadlines en proces.
In verband met de vakantieperiode hadden we voor ieder een achtervang die bij vakantie in zou springen om het proces door te kunnen laten gaan.
Vanuit politieke invloed op de context van het project is het project stil komen te liggen na de schetsontwerp fase. Ook dit proces van stilleggen hebben we vanuit idverde in nauwe samenwerking met de gemeente gedaan, zodat er geen onnodige investeringen zijn gedaan aan beide zijden.
De beelden hieronder laten zien hoe het project vorm heeft gekregen van een grove schets naar onderdelen van de offerte.
Schets van de te nemen stappen en een eerste opzet van de interne samenwerking binnen idverde
Schets van de te nemen stappen en een eerste opzet van de interne samenwerking binnen idverde
Uitwerking in de offerte van de interne samenwerking binnen idverde
Uitwerking in de offerte van de interne samenwerking binnen idverde
Uitwerking van de te nemen stappen en een grove planning in de offerte
Uitwerking van de te nemen stappen en een grove planning in de offerte

Meer om te bekijken:

Back to Top