Landschapsarchitect én verkeerskundige.
Op de klei ben ik geboren en op de rand van klei en veen opgegroeid. Als het kon speelde, fietste of wandelde ik in en door de weilanden. Van jongs af aan heb ik interesse gehad voor het landschap om me heen. Tijdens mijn HBO opleiding was lag de interesse bij polders, dijken en de Middelzee, de afgelopen jaren meer bij natuur en de Waddenzee.
Langs een omweggetje via verkeerskunde ben ik uiteindelijk bij landschapsarchitectuur terecht gekomen. Deze omweg heeft mij wel veel gebracht over integraal denken en werken. Dit heb ik in kunnen zetten bij projecten waaraan ik heb gewerkt. Zo kon ik een brug vormen tussen spelers in de openbare ruimte.
Bij aanvang van een project denk ik graag eerst even na voor ik begin. Welke onderzoeksvragen zijn nu in beeld? Welke kansen zijn er? Hoeveel tijd en geld is er beschikbaar? Wanneer zijn de deadlines en/of toetsingsmomenten?
Ik ben een ontwerper die zoekt naar de essentie van een plek. Mijn ontwerpen zien er dan misschien niet altijd spetterend uit, ze zijn goed onderbouwd en hebben draagvlak.
Een analyse maakt dan ook standaard onderdeel uit van het onderzoek naar hoe de plek er nu uit ziet, wat er speelt en hoe die gebruikt wordt en moet worden. Op locatie, maar ook in participatie. Belanghebbenden weten het beste wat zij van hun omgeving vinden en wat zij eventueel missen. Daarnaast toont een beleidsanalyse wat de overheid graag wil en waar die wel en niet op elkaar past.
Zo kunnen de te maken keuzes gevonden worden waarop het ontwerp is gebaseerd. Het maken van schetsen en visualisaties kan dan helpen bij de gesprekken die gevoerd worden over de te maken keuzes.