Samen met Xiaoyu heb ik me verdiept in de natuurontwikkeling, ecologie en hydrologie. Een akkerbouw kavel tussen  Boxtel en Schijndel moet omgevormd worden door ARK naar een leembos. Dit kavel ligt aan de rand van Nationaal Park het Groene Woud en het bos van De Geelders.
Het kavel heeft te maken met voormalig intensief landbouwgebruik en droogte. Dit vraagt om ingrepen die nodig zijn om de natuurontwikkeling aan te zwengelen. Daarnaast kunnen voedingsstoffen afgevoerd worden door het maaien en afvoeren van gras van een bloemrijk grasland. Uiteindelijk worden soorten ingebracht door aanplant van bomen en heesters volgens de Integrale Beplantingsmethode Ruyten. Niet in één keer, maar stukje voor stukje samen met omwonenden op boomfeestdag.
Uiteindelijk wordt het bos los gelaten om zichzelf verder te ontwikkelen.
Voor de inzending heb ik het document opgesteld en vormgegeven. Het verhaal wat uit de brainstorms als stukjes aan het licht is gekomen heb ik tot één verhaal gebreid. Hiervoor hebben we samen veel onderzoek gedaan en literatuur gelezen over ecologie, hydrologie, bosbouw, beplantingsmethoden en natuurontwikkeling. Ook heb ik de kaartserie gemaakt voor het ontwerp.
Helaas hebben we de prijsvraag niet gewonnen, maar kregen we wel 2/3 van de score van de winnaar.
Getekend door Xiaoyu
Getekend door Xiaoyu
Regionale visie
Regionale visie
Ophogen van de beek
Ophogen van de beek
Planning
Planning
Integrale Beplantingsmethode Ruyten (getekend door Xiaoyu)
Integrale Beplantingsmethode Ruyten (getekend door Xiaoyu)
Beheerplan
Beheerplan
Afgraven van de toplaag
Afgraven van de toplaag
Ophogen van de beekbodem en verplaatsen van de stuw
Ophogen van de beekbodem en verplaatsen van de stuw
Ploegen
Ploegen
Aanplant houtwallen en uitzaaien bloemrijk grasland
Aanplant houtwallen en uitzaaien bloemrijk grasland
Bebossing #1
Bebossing #1
Bebossing #2
Bebossing #2
Bebossing #3
Bebossing #3
Bebossing #4
Bebossing #4
Bebossing #5 en eerste verjonging
Bebossing #5 en eerste verjonging
Bebossing #6
Bebossing #6
Bebossing #7
Bebossing #7
Bebossing #8
Bebossing #8

Meer om te bekijken:

Back to Top