Met onze visie richtten we ons op het vormgeven van de overgangen tussen verschillende landschapstypes. We verzonnen een structuur waarbij de grenzen tussen verschillende landschapstypen, gebruik en inrichting in het landschap vervagen.
Om deze veranderingen (deels) te bekostigen hebben we het idee van Twenteco ingebracht. Een coöperatie waarbij overheden, landbouw, productverwerking, recreatie en andere partijen samenwerken om Twentse producten op op de kaart en op de markt te brengen. Hierdoor ontstaat een geldstroom die kan bijdragen aan de nodige veranderingen in het landschap. Ook worden landschapsbeheerders (waaronder landbouwers) gestimuleerd om karakteristieke landschapselementen te behouden of te versterken, ook al gaat dit misschien ten koste van een deel van de productie.
Voor deze inzending heb ik het verhaal achter het ontwerp samengesteld op basis van de ideeën die iedereen heeft ingebracht. Ook heb ik het concept opgezet.

Meer...

Back to Top