Het schetsontwerp bevat de uitgewerkte kaders en ontwerp principes voor het ontwerp van de openbare ruimte boven- en ondergronds. Deze kaders en principes zijn door de gemeenteraad van Leiden vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten, waar het schetsontwerp integraal onderdeel van uitmaakt.
Voor dit project heb ik het ontwerpproces getrokken, de tekeningen gemaakt en het boekje uitwerkt.
Zicht op de Leidse Hout vanuit de Raadsherenbuurt
Zicht op de Leidse Hout vanuit de Raadsherenbuurt
Parkeerdruk per straat in de wijken
Parkeerdruk per straat in de wijken
Principe voor het afwateren: eerst infiltreren, dan afvoeren.
Principe voor het afwateren: eerst infiltreren, dan afvoeren.
Principeprofiel voor de Merelstraat
Principeprofiel voor de Merelstraat
Principeprofiel voor de Nachtegaallaan
Principeprofiel voor de Nachtegaallaan
Het schetsontwerp voor de Vogelwijk en Raadsherenbuurt
Het schetsontwerp voor de Vogelwijk en Raadsherenbuurt
Tijdens per proces voor het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten kwam Corona en moest er snel omgeschakeld worden naar digitale participatie over het schetsontwerp. Daarvoor heb ik een bijdrage geleverd aan een DoeMee pagina ingericht waarvoor ik vijf vraagstukken heb uitgewerkt:
- Wel of geen fietsstraat op de Nachtegaallaan?
- Wel of geen extra parkeervakken omvormen naar groen in de Vogelwijk?
- Zijn er wensen voor het speelveld tussen de Spreeuwenstraat en Bosuilstraat?
- Moet de Adriaan Pauwstraat deels of helemaal vergroeid worden?
- Zijn er ideeën voor de uitbreiding van de rozentuin aan de Johan de Wittstraat?

Naar aanleiding van de digitale participatie zijn wijzigingen op het schetsontwerp doorgevoerd. Hiervoor heb ik het boekje en de tekeningen met de wijzigingen uitgewerkt.
Het speelveld tussen de Leeuwerikstraat en Bosuilstraat
Het speelveld tussen de Leeuwerikstraat en Bosuilstraat
De Nachtegaallaan als fietsstraat zonder parkeren
De Nachtegaallaan als fietsstraat zonder parkeren
De Nachtegaallaan als gewone straat met parkeren
De Nachtegaallaan als gewone straat met parkeren
Zoeklocaties voor noodzakelijk omvormen van parkeervakken in de Vogelwijk
Zoeklocaties voor noodzakelijk omvormen van parkeervakken in de Vogelwijk
Volledig vergroende Adriaan Pauwstraat
Volledig vergroende Adriaan Pauwstraat
Schetsje voor de rozentuin aan de Johan de Wittstraat
Schetsje voor de rozentuin aan de Johan de Wittstraat

Meer...

Back to Top